logo KabiCare

Naszą misją jest
troska o życie

Fresenius Kabi, globalna firma farmaceutyczna, z ponad dwudziestoletnią historią obecności na polskim rynku, oferująca kompleksowe wsparcie w opiece nad krytycznie i przewlekle chorymi.
Wszystkie nasze działania koncentrują się na realizacji misji, jaką jest „troska o życie”.

KabiCare to nasz krok w kierunku poprawy jakości życia pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi oraz wsparcia dla bliskich i opiekunów osób zmagających się
z chorobą.

Prezentowane treści mogą okazać się pomocne dla lekarzy specjalistów z zakresu reumatologii, dermatologii i gastrologii
w codziennej pracy z pacjentami.

DLA PACJENTÓW

DLA LEKARZY